Profileringsfilm i forbindelse med byggingen av Nye Sandvika Storsenter.