Profileringsfilm med fokus på utvikling av nåværende og fremtidige kjøpesenterprosjekter.