Redigert utdrag fra promoteringsfilm for et verdens største logistikkselskaper. Filmen fokuserer på frakt av undersjøisk kabel med spesialskip og Kuehne+Nagels unike evne til å gjennomføre slike operasjoner fra planlegging til praktisk gjennomføring.